Dokumentace požární ochrany kraje

13. září 2016 10:51, aktualizováno 07. června 2018 13:04, Ing. Radek Svoboda

Dokumentaci požární ochrany kraje podle ust. § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, tvoří

a) koncepce požární ochrany kraje,

b) roční zpráva o stavu požární ochrany kraje,

c) požární poplachový plán kraje,

d) dokumentace k zabezpečení

1. plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,

2. zdrojů vody k hašení požárů,

e) dokumentace k zabezpečení požární ochrany

1. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,

2. v budovách zvláštního významu,

3. při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Právní předpisy tvořící výše uvedenou dokumentaci požární ochrany kraje lze nalézt na portále Plzeňského kraje (http://www.plzensky-kraj.cz/cs), v sekci Legislativa a vnitřní správa - Právní předpisy Plzeňského kraje (http://www.vestniky.cz/cgi-bin/vest/aspi_4vest?0+PRA_PRA!KP)

Soubory ke stažení