Prevence havárií

Informace pro veřejnost o závažné havárii z 16.4.2020 v objektu ČEPRO, a.s., sklad PHM Třemošná

Informace pro veřejnost o závažné havárii z 16.4.2020 v objektu ČEPRO, a.s., sklad PHM Třemošná dle § 38 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb.

Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

Bližší informace o hlášení a konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie

Informace určené veřejnosti

Informace určené veřejnosti o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažných havárií

Prevence závažných havárií

Systém prevence závažných havárií dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Zařazení objektu nebo zařízení

Popis zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií.