Krizové řízení

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav

Vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a přijala krizová opatření

Krizový štáb řešil epidemiologickou situaci v kraji

K operativní schůzce se ve středu 9. září 2020 sešel Krizový štáb Plzeňského kraje na základě zhoršující se epidemiologické situace v zemi.

Znečištění Úhlavy již není ohrožující

Podle aktuálních informací došlo ke snížení koncentrace škodlivých látek v Úhlavě na úroveň, která neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí.

Znečištěná voda z Drnového potoka postupuje Úhlavou do Berounky

Pravděpodobně v nočních hodinách ze dne 7. na 8. října 2019 došlo k úniku prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech do toku Drnového potoka.

Porada Krizového štábu Plzeňského kraje

07. března 2019 14:58, aktualizováno 08. března 2019 07:06,

Na Krajském úřadu Plzeňského kraje se ve středu 6. března 2019 konala porada Krizového štábu Plzeňského kraje. Hlavními body porady byly: Připravenost Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací, Pravděpodobnost výskytu povodní z jarního tání v Plzeňském kraji, Vyhodnocení cvičení ROZVADOV 2018 a Závěry ze cvičení AMOK, kdy policejní složky simulovaly napadení obchodního centra.
Spolu s hejtmanem Josefem Bernardem, který je předsedou Krizového štábu PK, se setkání zúčastnili také členové Bezpečností Rady Plzeňského kraje – náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová, ředitel Krajského úřadu PK Jiří Leščinský, ředitel Krajského ředitelství policie ČR Pavel Krákora, ředitel Hasičského záchranného sboru PK František Pavlas a ředitel Zdravotnické záchranné služby PK Pavel Hrdlička.
Přítomen byl také Richard Bílý z Krajské veterinární správy pro PK, který je společně s ředitelem Krajské hygienické stanice PK Přemyslem Tomašukem a s určenými vedoucími odborů KÚPK, členem stálé pracovní skupiny Krizového štábu PK.

popisek foto: (zleva) vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Radek Svoboda, hejtman Josef Bernard a jeho náměstkyně Marcela Krejsová