Aktuální situace

Aktuality

Plzeňský kraj vyhlašuje dotační program s názvem „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2024“ a k jeho administraci vydává pravidla

Dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2024“ zlepší bezpečnostní situaci v kraji a s tím související prohloubení pocitu bezpečí obyvatel.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2024“

Rada Plzeňského kraje schválila Pravidla pro žadatele a příjemce dotace pro hasiče

Bezpečnostní rada schválila plán činnosti na příští rok

Bezpečnostní rada kraje se na svém posledním letošním jednání opět zajímala o situaci v oblasti bezpečnosti v kraji, probírala připravenost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných událostí a celkově kraje na řešení krizových stavů. Projednala a schválila také svůj pracovní plán na rok 2024.

Bezpečnostní rada jednala o LZS i bezpečnostní situaci

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje zasedla v úterý 5. září ke svému dalšímu jednání, tentokrát v budově Věznice Plzeň. Hlavním tématem schůzky bylo projednání situace letecké záchranné služby v Plzni – Líních, seznámení se s hygienickou situací v kraji a průběhem integrace cizinců.