Aktuální situace

Aktuality

Bezpečnostní rada jednala o LZS i bezpečnostní situaci

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje zasedla v úterý 5. září ke svému dalšímu jednání, tentokrát v budově Věznice Plzeň. Hlavním tématem schůzky bylo projednání situace letecké záchranné služby v Plzni – Líních, seznámení se s hygienickou situací v kraji a průběhem integrace cizinců.

Nebezpečí požárů

V případě, že ČHMÚ zveřejní výstrahu na „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, jsou na základě nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, zakázány vybrané činnosti jako je třeba rozdělávání ohňů na vybraných místech apod.

10. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje se tentokrát uskutečnilo v Horšově

Členové Bezpečnostní rady PK zhlédli cvičení odvodů vojáků a aktivních záloh

9. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Složky IZS jsou na mimořádné události připraveny