Dotace

Dotace MV - GŘ HZS ČR k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů na rok 2019

22. března 2019 10:40, aktualizováno 11:17,
Sběr žádostí o dotaci probíhá pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portálu“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf .
Činnost portálu bude ukončena dne 23. dubna 2019 v 23:59 hodin.
Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V1_2019 – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí – I. část
Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (*.pdf) je nutné dále podepsat statutárním zástupcem obce (žadatele) a zaslat prostřednictvím datových schránek do 23. dubna 2019 na příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“).
Kontaktní osobou na KŘ HZS Plzeňského kraje je nprap. Iveta Faitová:
tel.: 950 330 240, e-mail: iveta.faitova@hzspk.cz
Zásady pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 najdete v příloze.

Soubory ke stažení

Dotační program „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“přijímá žádosti až do konce června

Finanční prostředky z dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti“ mohou být poskytnuty na zajištění zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce s počtem do dvou tisíc obyvatel.

Pravidla dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“

Plzeňský kraj vyhlásil dotační program s názvem „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ a k jeho administraci vydává pravidla. Ta stanoví jednotný postup pro poskytování finanční podpory obcím na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále též JSDHO).

Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou

Dnem 23. listopadu 2018 byl vyhlášen dotační program, který je určen pro poskytování finanční pomoci na obnovu majetku obcí Plzeňského kraje postižených pohromou.

Plzeňský kraj čeká řada soutěží v požárních sportech

Jednání zástupců Plzeňského kraje se starosty Krajského a všech Okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z Plzeňského kraje se uskutečnilo 15. listopadu na krajském úřadě. Náměstek hejtmana Ivo Grüner seznámil starosty se zásadami čerpání dotací v roce 2019.