Informace určené veřejnosti

obrazek
23. října 2018 08:40, aktualizováno 23. února 2023 13:28, Ing. Radek Svoboda

Krajský úřad Plzeňského kraje informuje o objektech umístěných v Plzeňském kraji zařazených do skupiny A nebo do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a o nebezpečí vzniku závažných havárií.

Soubory ke stažení