Pomoc po živelní nebo jiné pohromě

Metodický list pro starosty obcí - postup zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu území podle z. č. 12/2002 Sb.