Pomoc po živelní nebo jiné pohromě

08. října 2010

Metodický list pro starosty obcí - postup zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu území podle z. č. 12/2002 Sb.

21. března 2011

Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území