Požární ochrana

Zrušení výstrahy ČHMÚ na nebezpečí požárů

ČHMÚ zrušil od neděle 28. dubna 2019 výstrahu na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ pro celé území Plzeňského kraje.

Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů

ČHMÚ vydal VÝSTRAHU na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ tak, že od neděle 30. června 2019 od 10:00 hodin je platná pro celé území Plzeňského kraje. Výstraha je platná do ODVOLÁNÍ. Automaticky se tím zakazuje rozdělávání ohňů na vybraných místech a jsou omezeny některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů.

Výstraha ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ pro Plzeňský kraj

Informace k vydání VÝSTRAHY pro PLZEŇSKÝ KRAJ na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ, které vydává Český hydrometeorologický úřad (zveřejňovány na portále ČHMÚ).

Základní informace o působnosti kraje v oblasti požární ochrany

Působnost Plzeňského kraje a jeho orgánů na úseku požární ochrany je dána ustanovením § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Dokumentace požární ochrany kraje

Dokumentace požární ochrany kraje podle ust. § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.