Požární ochrana

Výstraha ČHMÚ na NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ pro Plzeňský kraj

Informace k vydání VÝSTRAHY pro PLZEŇSKÝ KRAJ na jev NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ, které vydává Český hydrometeorologický úřad (zveřejňovány na portále ČHMÚ).

Nařízení Plzeňského kraje k zabezpečení požární ochrany v době nebezpečí požárů

Dne 15. 12. 2016 vešlo v účinnost nové nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Dokumentace požární ochrany kraje

Dokumentace požární ochrany kraje podle ust. § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

Základní informace o působnosti kraje v oblasti požární ochrany

Působnost Plzeňského kraje a jeho orgánů na úseku požární ochrany je dána ustanovením § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.