Požární ochrana

13. září 2016

Základní informace o působnosti kraje v oblasti požární ochrany

Působnost Plzeňského kraje a jeho orgánů na úseku požární ochrany je dána ustanovením § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.