Projekt Informovaný senior

obrazek
28. listopadu 2018 07:24, aktualizováno 04. prosince 2018 11:07, Ing. Ivan Kraus

Od roku 2011 věnuje Plzeňský kraj seniorům, jako cílové skupině, zvýšenou pozornost a realizuje každoročně preventivní projekt. S nabídkou bezplatného využití vzdělávacích aktivit pro starší občany obcí jsou oslovováni každoročně starostové všech měst a obcí v Plzeňském kraji a účastní se jich pravidelně téměř 3 000 seniorů. Z vyhodnocení dotazníků zpětné vazby zatím pokaždé vyplynulo, že více než 97 % zúčastněných ohodnotilo tento druh preventivní aktivity nejlepší známkou a projevilo velký zájem o jeho pokračování i v dalších letech.

Pozornost je věnována zejména vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti a práci na internetu, dále pak finanční gramotnosti, způsobům, jak předejít nebezpečí fyzického napadení nebo jak toto riziko minimalizovat, ale také poskytování první pomoci, oblasti informační gramotnosti, občanskému zákoníku, problematice sousedských vztahů a oblasti sociální bezpečnosti pro seniory.

Vzdělávací aktivity v oblasti počítačové gramotnosti a bezpečné práce na internetu probíhají v sérii 6 navazujících lekcí, ostatní jsou jednorázové a jsou kombinací vždy dvou okruhů z výše uvedených témat. Výběr je ponechán zcela na městech a obcích nebo případně na samotných seniorech. Každý okruh v rámci jednotlivých aktivit zajišťuje vždy jeden lektor, to znamená dva lektoři v rámci jedné vzdělávací aktivity.

Všichni senioři, kteří se zúčastní vzdělávacích aktivit, obdrží jednak písemné informační materiály a dále pak také drobné propagační předměty zvyšující jejich osobní bezpečnost.

Projekty jsou financovány z rozpočtu Plzeňského kraje, v letech 2013 až 2016 byly podporovány také z dotačního programu MV ČR, od roku 2017 pak získávají finance z dotací v rámci rozpočtu MPSV ČR.