Bezpečnostní rada

10. února 2012

Zřizovací listina Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Zřizovací listina Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

10. února 2012

Statut Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Statut Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

10. února 2012

Jednací řád Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem 21. listopadu 2016.

18. září 2007

Informace k bezpečnostní radě kraje

Informace ke zřízení a působnosti bezpečnostní rady kraje