Bezpečnostní rada

Zřizovací listina Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Zřizovací listina Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Statut Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Statut Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Jednací řád Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem 21. listopadu 2016.

Informace k bezpečnostní radě kraje

Informace ke zřízení a působnosti bezpečnostní rady kraje