Bezpečnostní rada

Statut Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Statut Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Jednací řád Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Tento jednací řád nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Zřizovací listina Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Zřizovací listina Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Informace k bezpečnostní radě kraje

Informace ke zřízení a působnosti bezpečnostní rady kraje