Krizové orgány

Vznik bezpečnostně vzdělávacího centra je o krok blíž

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje se tentokrát sešla v prostorách střediska ALMA MV ČR v Železné Rudě na Šumavě.

13. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Bezpečnostní rada projednala způsob zajištění dodávek elektrické energie v Plzeňském kraji v případě jejího výpadku

Bezpečnostní rada schválila plán činnosti na příští rok

Bezpečnostní rada kraje se na svém posledním letošním jednání opět zajímala o situaci v oblasti bezpečnosti v kraji, probírala připravenost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných událostí a celkově kraje na řešení krizových stavů. Projednala a schválila také svůj pracovní plán na rok 2024.

Bezpečnostní rada jednala o LZS i bezpečnostní situaci

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje zasedla v úterý 5. září ke svému dalšímu jednání, tentokrát v budově Věznice Plzeň. Hlavním tématem schůzky bylo projednání situace letecké záchranné služby v Plzni – Líních, seznámení se s hygienickou situací v kraji a průběhem integrace cizinců.

10. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje se tentokrát uskutečnilo v Horšově

Členové Bezpečnostní rady PK zhlédli cvičení odvodů vojáků a aktivních záloh