Havarijní plán Plzeňského kraje

11. ledna 2013 09:38, aktualizováno 02. února 2015 10:51, Ing. Róbert Miček
Havarijní plán Plzeňského  kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Havarijní plán Plzeňského kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

Havarijní plán Plzeňského kraje (kliknutím na název se Vám zobrazí stránka s plánem)