Plány k řešení krizových situací

Povodňový plán Plzeňského kraje

Digitální povodňový plán Plzeňského kraje je k dispozici na internetové adrese http://dpp.kr-plzensky.cz/. Digitální povodňový plán ČR je k dispozici na www.dppcr.cz. Povodňový informační systém na www.povis.cz.

Havarijní plán Plzeňského kraje

Havarijní plán Plzeňského kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Havarijní plán Plzeňského kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi. Havarijní plán Plzeňského kraje (kliknutím na název se Vám zobrazí stránka s plánem)

Krizový plán Plzeňského kraje

Krizový plán Plzeňského kraje (dále jen KP PK") je souhrnný plánovací dokument, který obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací. KP PK schvaluje hejtman na základě § 14 odst. 2 písm c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). KP PK byl projednán Bezpečnostní radou Plzeňského kraje v rámci 1. jednání dne 11. prosince 2020, která jej svým usnesením č. 3 projednala a doporučila hejtmance Plzeňského kraje ke schválení.

Dílčí plán obrany Plzeňského kraje

Dílčí plán obrany Plzeňského kraje je zpracován na základě nařízení vlády ČR č. 139/2017 k zákonu č. 222/1999 Sb. o zajišťovaní obrany České republiky.

Plán připravenosti Krajského úřadu Plzeňského kraje

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje projednala a usnesením č. 8 ze dne 11. prosince 2012 doporučila řediteli krajského úřadu schválit "Plán připravenosti Krajského úřadu Plzeňského kraje pro řešení mimořádných událostí a krizových situací"