Povodňový plán Plzeňského kraje

11. ledna 2013 Ing. Radek Svoboda

Digitální povodňový plán Plzeňského kraje je k dispozici na internetové adrese http://dpp.kr-plzensky.cz/

Digitální povodňový plán ČR je k dispozici na www.dppcr.cz.

Povodňový informační systém na www.povis.cz.