Krizový štáb

27. prosince 2016

Zřizovací listina Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje schválil zřizovací listinu kterou dnem 1.12.2016 zřídil Krizový štáb Plzeňského kraje.

18. září 2007

Schéma organizační struktury Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 20. prosince 2016 schválil Organizační strukturu a složení Krizového štábu Plzeňského kraje.

18. září 2007

Jednací řád Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 20. prosince 2016 schválil Jednací řád Krizového štábu Plzeňského kraje.

18. září 2007

Statut Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtman Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 20. prosince 2016 schválil Statut Krizového štábu Plzeňského kraje.

18. září 2007

Hlavní úkoly jednotlivých odborných skupin krizového štábu

Hlavní úkoly jednotlivých odborných skupin Krizového štábu Plzeňského kraje při řešení mimořádné události a krizové situace.