Krizový štáb

Zřizovací listina Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje schválila zřizovací listinu, kterou dnem 1.1.2021 zřídila Krizový štáb Plzeňského kraje.

Statut Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 11. prosince 2020 schválila Statut Krizového štábu Plzeňského kraje.

Jednací řád Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 11. prosince 2020 schválila Jednací řád Krizového štábu Plzeňského kraje.

Schéma organizační struktury Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 11. prosince 2020 schválila Organizační strukturu a složení Krizového štábu Plzeňského kraje.

Hlavní úkoly jednotlivých odborných skupin krizového štábu

Hlavní úkoly jednotlivých odborných skupin Krizového štábu Plzeňského kraje při řešení mimořádné události a krizové situace.