Krizový štáb

Zřizovací listina Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje schválila zřizovací listinu, kterou dnem 1.1.2021 zřídila Krizový štáb Plzeňského kraje.

Hlavní úkoly jednotlivých odborných skupin krizového štábu

Hlavní úkoly jednotlivých odborných skupin Krizového štábu Plzeňského kraje při řešení mimořádné události a krizové situace.

Jednací řád Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 11. prosince 2020 schválila Jednací řád Krizového štábu Plzeňského kraje.

Schéma organizační struktury Krizového štábu Plzeňského kraje

Hejtmanka Plzeňského kraje v souvislosti s usnesením Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 1 ze dne 11. prosince 2020 schválila Organizační strukturu a složení Krizového štábu Plzeňského kraje. Dne 20. prosince 2021 byl Statut KŠ, po předchozím projednání v bezpečnostní radě, upraven Dodatkem 1, který reaguje na změny v postavení povodňové, nákazové a komise pro zvládání sucha.