Popis projektu

obrazek
28. listopadu 2018 08:40, aktualizováno 04. prosince 2018 10:54, Ing. Ivan Kraus

Projekt reaguje na nové trendy v oblasti elektronické bezpečnosti a na aktuální rizikové faktory pro rozvoj kyberkriminality, průběžně se rozvíjí a poskytuje nové výstupy (prezenční semináře, elearningy, soutěžní kvízy, webináře atd.) pro široké cílové skupiny (děti, rodiče, učitelé, sociální pracovníci, policisté, senioři). Aktuálně se na něm aktivně podílí 12 krajů České republiky.

Plzeňský kraj se do tohoto společného projektu zapojuje vytvořením on-line znalostních a osvětových kvízů pro veřejnost. Společně s e-learningovými vzdělávacími materiály, které byly vytvořeny v rámci projektů dalších zapojených krajů, jsou on-line kvízy veřejně k dispozici na webových stránkách http://www.kpbi.cz/. V krajích plní zároveň funkci soutěžního on-line kvízu a Kvízu PLUS pro žáky základních a středních škol, ve kterém vždy od května do října soutěží o věcné ceny. Plzeňský kraj vyhodnocuje i počet zapojených žáků v jednotlivých základních a středních školách a nejlepší ve čtyřech kategorií oceňuje finančními dary.

Do projektu podporovaného z dotačního titulu MV ČR se každoročně na webových stránkách zaregistruje v celé České republice kolem 30 000 účastníků.