Ohrožení území

Přehled zdrojů rizik v Plzeňském kraji

V příloze tohoto článku jsou vyjmenovány pouze mimořádné události, při kterých je předpoklad vzniku krizové situace s možností vyhlásit krizový stav na území kraje.