Přehled zdrojů rizik v Plzeňském kraji

13. listopadu 2018 Ing. Róbert Miček
Na získání podkladů se pro výčet a hodnocení podílely všechny složky IZS, vybrané odbory krajského úřadu, které vyhodnotily každý po své linii největší možnou mimořádnou událost (krizovou situaci) podle závažnosti následků a pravděpodobnosti výskytu mimořádné události (krizové situace). 


V příloze tohoto dokumentu jsou vyjmenovány pouze mimořádné události, při kterých je předpoklad vzniku krizové situace s možností vyhlásit krizový stav na území kraje.

Soubory ke stažení