Projekt Plzeňský kraj - bezpečný kraj

obrazek
04. prosince 2018 10:30, aktualizováno 11:05, Ing. Ivan Kraus

Deklaraci uzavřela za Plzeňský kraj  hejtmanka doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. a za Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje jeho ředitel brig. gen. JUDr. Miloslav Maštera. Přítomen byl i tehdejší ministr vnitra České republiky Ing. Martin Pecina, MBA.

Součástí projektu je každoročně vyhlašovaný dotační titul „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality“, ve kterém mohou obce žádat o dotace na jejich vlastní projekty týkající se zlepšení bezpečnostní situace. Plzeňský kraj tímto způsobem podporuje ročně desítky celkovou částkou přesahující 4 mil. Kč. Prioritou jsou projekty řešící zabezpečení škol, instalaci městských kamerových dohledových systémů a orientačních tabulí s měřiči rychlosti.

Pro cílovou skupinu mládeže Plzeňský kraj rozvíjí společný projekt krajů s názvem Kraje pro bezpečný internet. Na stránkách www.kpbi.cz jsou vytvořeny sady e-learningových kurzů pro mnoho cílových skupin, které se zaměřují na bezpečnou komunikaci v elektronickém prostředí. Abychom u mládeže zvýšili zájem o projekt, je doplněný soutěžními kvízy o věcné ceny. Současně s tím probíhá v našem kraji také soutěž škol o finanční dary od Plzeňského kraje v celkové výši 80 000 Kč.

Seniorům v celém kraji zase nabízíme setkání se zkušenými lektory na témata občanské gramotnosti, finanční gramotnosti, informační gramotnosti, první pomoci, bezpečného chování a sociální bezpečnosti. Setkání v délce zhruba 90 minut probíhají ve městech a obcích, ve kterých senioři projeví o setkání zájem, a jsou pro obce i seniory zcela bezplatné. Novinkou, o kterou je velký zájem, jsou kurzy práce s počítači, které využívají mobilní počítačovou učebnu s kapacitou 16 notebooků.

Dalšími aktivitami projektu jsou semináře pro pedagogy krajem zřizovaných škol na téma chování v rizikových situacích a poslední dva roky také finanční podpora a spolupráce na informačně preventivním projektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje „Piješ. Řídíš. Zabíjíš.“, který je zaměřený na snížení počtu dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.