10. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
12. dubna 2019 13:14, aktualizováno 17. dubna 2019 15:40, Bc. Jitka Fronková
V úterý 9. dubna 2019 se uskutečnilo 10. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje vedené hejtmanem Josefem Bernardem, tentokrát na Krajském ředitelství policie Plzeňského kraje v Plzni.

V úvodu předložil tajemník bezpečnostní rady Radek Svoboda přehled splnění přijatých usnesení Bezpečnostní rady Plzeňského kraje od minulého jednání.

Ředitel Krajského ředitelství policie Pavel Krákora informoval o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji, o situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace, o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky a o stavu připravenosti Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, jako složky integrovaného záchranného systému.

O stavu připravenosti Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, jako složky integrovaného záchranného systému a o situaci v oblasti požární ochrany v roce 2018 informoval ředitel Hasičského záchranného sboru František Pavlas. Po té představil stav naplňování informačního systému Argis, zajištění dodavatelů nezbytných dodávek a závěry z kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících osob v roce 2018.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička seznámil se stavem připravenosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, jako složky integrovaného záchranného systému a o stavu připravenosti Krajského vojenského velitelství Plzeň k plnění úkolů obrany státu pak ředitel Krajského vojenského velitelství Plzeň Milan Sklenář.

Na závěr poskytl Radek Svoboda informace o čerpání přidělených finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje na zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území Plzeňského kraje v roce 2018.