11. jednání Bezpečnostní rady Plzeńského kraje

obrazek
12. června 2019 14:32, Bc. Jitka Fronková
Jedenácté jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje se uskutečnilo v úterý 11. června v prostorách letecké záchranné služby v Líních. Jednání vedla místopředsedkyně Bezpečnostní rady PK, náměstkyně Marcela Krejsová.

Jednání zahájil příspěvek ředitele Komise pro bezpečnost a záchranný systém Rady Plzeňského kraje Jan Poduška, který informoval o činnosti komise. Dalším hostem byl ředitel věznice Plzeň Petr Vlk, který přítomným představil fungování borské věznice a přiblížil například způsob zaměstnávání vězňů. Věznice v Plzni je největší věznicí v České republice, má téměř 600 zaměstnanců a dle sdělení ředitele je systémově velmi dobře zabezpečená.

O stavu připravenosti kraje v oblasti ochrany před povodněmi informoval zástupce odboru životního prostředí. Dále vystoupil ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Pavel Krákora, ten shrnul situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v kraji a přiblížil také zajištění ochrany měkkých cílů v Plzeňském kraji. Zmínil také velké cvičení, které se uskutečnilo na toto téma ve spolupráci s německými kolegy.

O činnosti Zdravotnické záchranné služby informoval ředitel Pavel Hrdlička, který uvedl statistiky za loňský rok, kdy ZZS PK měla 69 270 výjezdů, při kterých bylo ošetřeno 54 619 pacientů. ZZS PK má přes den v pohotovosti 46 výjezdových skupin v celém kraji a k dispozici, jako jeden ze tří krajů ČR, také leteckou záchrannou službu, kterou provozuje Armáda ČR.

Z prezentace ředitele Krajského vojenského ředitelství Plzeň Milana Sklenáře se přítomní dozvěděli, jakým způsobem se postupuje při vyžadování sil a prostředků Armády ČR v rámci integrovaného záchranného systému.