12. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
11. září 2019 14:16, aktualizováno 12. září 2019 08:06, Bc. Jitka Fronková
Po informacích o plnění usnesení bezpečnostní rady kraje seznámil přítomné zástupce ředitele Krajské hygienické stanice PK Petr Pazdiora s hygienickou situací v Plzeňském kraji a připraveností Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje a krajské epidemiologické komise na řešení epidemií a pandemie v kraji a ředitel Krajské veterinární správy PK Václav Poláček s veterinární situací v kraji, připraveností Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj a nákazové komise na řešení epizootie (slintavka a kulhavka, ptačí chřipka apod.).

Využití bezpilotních systémů (dronů) při mimořádných událostech a krizových situacích na území kraje a právní úpravu provozu představil ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Vedoucí právního odboru KÚPK Daniel Hajšman podal informace o stavu připravenosti Krizového štábu Plzeňského kraje – odborné skupiny právní a legislativní a vedoucí odboru zdravotnictví KÚPK Jan Karásek o stavu připravenosti Krizového štábu Plzeňského kraje – odborné skupiny zdravotnictví k řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Jaká je situace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji, o situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace a vývoj dopravní nehodovosti se smrtelnými následky přiblížil ředitel Krajského ředitelství policie PK Pavel Krákora.

Poslední dva body - projednání návrhu ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Plzeňského kraje v roce 2020 a projednání návrhu finančního zabezpečení připravenosti kraje a složek integrovaného záchranného systému na krizové situace a jejich řešení na území Plzeňského kraje pro rok 2020 měl na starost vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK Radek Svoboda.