13. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
18. prosince 2019 11:41, Bc. Jitka Fronková
Již po třinácté, v úterý 17. prosince 2019, se na krajském úřadě sešla Bezpečnostní rada Plzeňského kraje. Hned v úvodu seznámil přítomné její tajemník Radek Svoboda s plněním usnesení rady.

Připravenost Správy a údržby silnic Plzeňského kraje na zajištění sjízdnosti silnic v zimním období a plán zimní údržby silnic představil generální ředitel SÚS PK Miroslav Doležal. O objektech zařazených do skupiny A a B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, a jimi zpracovaných havarijních plánech informoval vedoucí odboru životního prostředí Martin Plíhal. S aktualizací „Plánu pokrytí území kraje výjezdovými jednotkami Zdravotnické záchranné služby PK“ pak seznámil vedoucí odboru zdravotnictví Jan Karásek.

Ředitel Hasičského záchranného sboru PK František Pavlas předložil tři body - Projednání a posouzení Vnějšího havarijního plánu ČEPRO, a.s. sklad Třemošná, Projednání návrhu ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí s rozšířenou působností, obcí, právnických osob a podnikajících osob v roce 2020 a Stav připravenosti Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí. Po té informoval ředitel Krajského ředitelství police PK Pavel Krákora o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji, o situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace a o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky.

Tajemník Radek Svoboda zhodnotil Stav připravenosti Plzeňského kraje na řešení krizových situací a následovalo projednání a schválení „Pracovního plánu Bezpečnostní rady Plzeňského kraje na rok 2020“. Na závěr byl projednán návrh na úpravu způsobu financování vybavení a oprav neinvestiční povahy pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje.