13. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
05. března 2024 14:37, aktualizováno 14:40, Bc. Jitka Fronková
Bezpečnostní rada kraje se sešla k dalšímu jednání, aby projednala situaci kolem zajištění dodávek elektrické energie v Plzeňském kraji, pokud dojde k dlouhodobému výpadku. Zabývala se také situací v oblasti zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku, vyslechla si informaci o činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a seznámila se s možnostmi využití bezpilotních systémů při řešení mimořádných událostí a krizových situacích na území kraje.

Zástupci ČEZ Distribuce seznámili členy Bezpečnostní rady s využitím stávajících energetických zdrojů tak, aby se v Plzeňském kraji dalo předejít blackoutu. Starosta KSH ČMS Josef Černý je informoval, že je v Plzeňském kraji evidováno celkem 34 537 členů v 768 sborech dobrovolných hasičů a vyzdvihl: „Z celkového počtu členů je 5020 hasičů do 18 let a stále jejich počet roste.“ Dobrou zprávu vyslechli přítomní i od ředitele KŘP PK brig. gen. Mgr. Petra Macháčka v souvislosti s nelegální tranzitní migrací, která se na území Plzeňského kraje snížila.

Dále se členové bezpečnostní rady shodli na uzavření společného memoranda s Plzeňským krajem o partnerství a spolupráci na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra. Hejtman kraje Rudolf Špoták k tomu poznamenal: „Chceme společně vytvořit prostředí pro efektivní a systematickou spolupráci záchranářů, pedagogů a organizované veřejnosti v areálu, který by umožňoval realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů s cílem připravit hlavně mladou generaci na řešení možných rizikových situací a naučit je nejen se chránit ale jim i předcházet“. Po odsouhlasení v bezpečnostní radě bude memorandum projednáno v RPK v pondělí 11. března 2024.