14. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
12. června 2020 08:53, Bc. Jitka Fronková
Na krajském úřadě se 9. června 2020 uskutečnilo 14. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje v čele s náměstkyní hejtmana Marcelou Krejsovou, která tuto povinnost převzala po hejtmanovi.

V úvodu informoval tajemník Radek Svoboda o plnění usnesení bezpečnostní rady kraje a předložil zprávu o činnosti Krizového štábu Plzeňského kraje v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky.

Následně členové rady vzali na vědomí informace o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji, o situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace a o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky, které shrnul krajský ředitel Policie PK Pavel Krákora. Ten pak seznámil s umístěním osob krátkodobě vykázaných v souvislosti s COVID-19 do karantény ve vztahu k zabezpečení ubytovacích kapacit v rámci jednotlivých ORP pro tyto osoby v průběhu trvání nouzového stavu a po jeho skončení.

Radek Svoboda dále informoval o zrušení části usnesení Bezpečnostní rady Plzeňského kraje č. 98 ze dne 10. září 2019 k projednání návrhu ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení Plzeňského kraje v roce 2020 a poprosil všechny přítomné o zaslání podkladů pro vytvoření zprávy o opatřeních proti šíření nového typu koronaviru.

Na závěr jednání poděkovala náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová krajskému řediteli Policie PK Pavlovi Krákorovi za spolupráci a dobře odvedenou práci na pozici policejního ředitele a popřála mu hodně úspěchů v nové pracovní pozici.