15. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
11. září 2020 07:29, aktualizováno 07:36, Bc. Jitka Fronková
Bezpečnostní rada Plzeňského kraje se sešla v úterý 8. září 2020 na svém pravděpodobně posledním zasedání. Na programu byla kromě jiného závěrečná zpráva o řešení krizové situace spojené s nouzovým stavem, ale také připravenost složek IZS.

Před jednáním Bezpečnostní rady Plzeňského kraje byl přítomným členům představen projekt virtuální reality, který umí simulovat krizové situace a do budoucna by mohl pomáhat ve výcviku složkám IZS a dalším subjektům. Projekt radě představili bývalí studenti ZČU v Plzni a nynější majitelé společnosti CIE Consulting, s.r.o. sídlící v Plzni.

Jednání Bezpečnostní rady PK vedla náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová. V rámci programu rada schválila závěrečnou zprávu o řešení nouzového stavu vyhlášeného kvůli výskytu koronaviru, dále vzala na vědomí situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v kraji od ředitele krajské policie Jaroslava Vilda. Dále zástupci složek IZS informovali o připravenosti složek a případně o novinkách ze své oblasti. Ředitel Hasičského záchranného sboru informoval radu o mimořádné události, kdy došlo k požáru skladu PH ČEPRO v dubnu letošního roku.

Dále rada schválila roční plán cvičení složek IZS a byl také předán přehled o čerpání přidělených finančních prostředků z rozpočtu kraje na krizové situace. Na závěr rada projednala návrh finančního zabezpečení připravenosti kraje a složek IZS na krizové situace a jejich řešení pro rok 2021.

V úplném závěru se náměstkyně Marcela Krejsová rozloučila se členy bezpečnostní rady a poděkovala jim za vynikající spolupráci.