8. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
07. prosince 2022 15:15, Bc. Jitka Fronková
Na Krajském vojenském velitelství Plzeň jednala v úterý 6. prosince Bezpečnostní rada kraje Plzeňského kraje. Členové rady se zabývali připraveností Správy a údržby silnic PK na zajištění sjízdnosti v zimním období, seznámili se s plánem zimní údržby, věnovali se stavu připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí, krizových situací a projednali a schválili pracovní plán rady na rok 2023.

V rámci bodu zajištění zimní údržby informoval provozní ředitel SÚSPK Radek Šíma účastníky jednání, že jsou silničáři připraveni zajistit sjízdnost silnic během této zimy v celém nasmlouvaném rozsahu 4 881 kilometrů. Z toho 420 km na silnicích I. třídy, 1 494 km na silnicích II. třídy a 2 968 km na silnicích III. třídy. Neudržováno zůstane 143 kilometrů. V rámci sedmi okresů provádí zimní údržbu 23 středisek s 52 dispečery a 376 řidiči. Ti obsluhují 102 sypačů (21 sypačů mají v záloze), 12 sněhových fréz a 51 traktorů s výměnnou radlicí. SÚS PK také pro letošní zimu disponuje dostatečným množstvím posypových materiálů, a to jak chemickým (25 000 tun), tak inertním (23 000 tun). Sklady jsou plné z 90 %. Počítá se i s výrobou a využitím solanky. „Pro kalamitní situace je navíc zasmluvněno přibližně 70 externích dodavatelů, kteří jsou vybaveni traktory s pluhy. Ti na pokyn dispečera vyjíždějí jako výpomoc,“ dodal R. Šíma s tím, že při zjištění nesjízdnosti silnic musí být proveden zásah do 30 minut.

Členové BRK se dále zabývali návrhem Pracovního plánu Bezpečnostní rady PK na příští rok a hovořili o návrhu finančního zabezpečení a připravenosti kraje a složek IZS na případné řešení mimořádných situací v příštím roce. „Celková částka představuje pro příští rok v návrhu krajského rozpočtu, který projednají zastupitelé v pondělí 19. prosince, téměř 140 milionů korun. Z toho je na pokrytí migrační vlny z Ukrajiny vyčleněno 80 milionů korun,“ sdělil hejtman Rudolf Špoták. Připomněl také, že k 25. 11. 2022 byl prostřednictvím KACPU udělen status strpění a dočasné ochrany 35 044 osobám Ukrajiny a přiděleno ubytování bylo 6 767 z nich.

V rámci Policie ČR bude podle vyjádření ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje plk. Ing. Mgr. Jaroslava Vilda nově od 1. ledna 2023 působit speciální pořádková jednotka, která má díky svému okamžitému nasazení, přispět k zefektivnění a zajištění větší bezpečnosti regionu. Na území ČR jde v pořadí o pátou takovouto jednotku. Působí již v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem.

Vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení KÚPK Radek Svoboda na závěr jednání informoval členy Bezpečnostní rady PK o nařízení Státní veterinární správy pro Liberecký kraj a jejím mimořádném veterinárním opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat.
V příštím roce by podle odsouhlaseného pracovního plánu měla Bezpečnostní brada PK zasednout čtyřikrát. V měsících - březnu, červnu, září a v prosinci.