9. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
02. ledna 2019 14:21, aktualizováno 14:59, Bc. Jitka Fronková
Na krajském úřadě se 18. prosince 2018 konalo 9. jednání Bezpečnostní Rady Plzeňského kraje.

Po přehledu splnění přijatých usnesení z minulého jednání informoval o bezpečnostní situaci v Plzeňském kraji v souvislosti s tranzitní nelegální migrací, o situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti a o vývoji dopravní nehodovosti se smrtelnými následky náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Vratislav Hubka.

Možnosti a způsob organizace a koordinace evakuace, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva kraje a stav připravenosti Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí představil ředitel Hasičského záchranného sboru František Pavlas.

Radek Svoboda z odboru krizového řízení KÚPK shrnul stav připravenosti Plzeňského kraje na řešení krizových situací, nastínil způsob zajištění ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností a předal informace z porady tajemníků bezpečnostních rad krajů se sekretariátem bezpečnostní rady státu.

Vedoucí odboru zdravotnictví KÚPK Jan Karásek shrnul přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb a představil možnosti, jak by měla probíhat spolupráce v následujících letech především z naší strany.

Na závěr byl projednán a schválen "Pracovní plán Bezpečnostní rady Plzeňského kraje na rok 2019".