9. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

obrazek
14. března 2023 07:52, Bc. Jitka Fronková
Bezpečnostní rada kraje Plzeňského kraje zasedla v úterý 7. března ke svému prvnímu zasedání v letošním roce v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Projednala situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji, situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace a vývoj dopravní nehodovosti se smrtelnými následky.

Náměstek Krajského ředitelství Policie PK pro vnější službu plk. Mgr. František Vítek v této souvislosti konstatoval, že vzhledem k počtu občanů Ukrajiny, kteří na území kraje přibyli od začátku konfliktu, neměla do současné doby ukrajinská problematika podstatnější vliv na celkovou bezpečnostní situaci na území krajského ředitelství nebo města Plzně. Z východu nedochází nyní ani k nelegální migraci, informoval. Během projednávání bodu o stavu připravenosti Zdravotnické záchranné služby PK jako složky IZS hejtman Rudolf Špoták poděkoval řediteli ZZS PK Pavlu Hrdličkovi za zorganizování 11. ročníku konference Plzeňské dny urgentní medicíny. V rámci dalšího bodu, jímž bylo projednávání ‚Informace o dopadech migrační vlny z Ukrajiny v Plzeňském kraji v roce 2022 a činnosti kraje v rámci jejího řešení‘ pak ocenil činnost všech složek a dalších organizací, podílejících se na činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) a dalších úkolů, vyplývajících z řešení dopadů migrační vlny.

Všechny složky IZS deklarovaly během jednání svoji připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací.