Bezpečnostní rada jednala o LZS i bezpečnostní situaci

obrazek
07. září 2023 13:39, Ing. Radek Svoboda
Bezpečnostní rada Plzeňského kraje zasedla v úterý 5. září ke svému dalšímu jednání, tentokrát v budově Věznice Plzeň. Hlavním tématem schůzky bylo projednání situace letecké záchranné služby v Plzni – Líních (dále LZS), seznámení se s hygienickou situací v kraji a průběhem integrace cizinců. Na závěr jednání členové bezpečnostní rady přijali pozvání ředitele věznice Drahoslava Červinky na prohlídku areálu věznice, při které se seznámili s její historií a podmínkami výkonu vězeňství.

V současné době je LZS v Plzeňském kraji zajištěna Armádou ČR, a to ze základny Plzeň-Líně nepřetržitě 24 hodin denně na základě Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany (dále jen Dohoda). Tato Dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou. Současná strategie letecké záchranné služby v ČR je schválena do konce roku 2028. Plzeňský kraj rovněž podnikl všechny možné kroky, aby zachoval fungování letecké záchranné služby v regionu. V pondělí zastupitelstvo přijalo usnesení, v němž požaduje od Vlády ČR, aby v souladu se závazky státu a usneseními vlády týkajícími se projektu Strategického podnikatelského parku zajistila provoz Letecké záchranné služby v PK v provozním režimu 24 hodin 7 dní v týdnu a v případě přemístění jejího sídla, pak výhradně na území Plzeňského kraje. V této souvislosti náčelník odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny plk. MUDr. Tomáš Henlín, Ph. D. členům bezpečnostní rady sdělil, že bude v následujících měsících letecká záchranná služba provozována ve stejném rozsahu jako doposud.

Bezpečnostní rada dále projednala situaci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti v Plzeňském kraji a situaci v oblasti tranzitní nelegální migrace. „Vážím si spolupráce Správy uprchlických zařízení MV ČR a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, které se staly během migrační vlny dvěma nejdůležitějšími složkami, díky nimž se nám podařilo nastalou situaci zvládnout,“ vyzdvihl hejtman Rudolf Špoták. Nyní je na území PK dostatek ubytovacích kapacit pro uprchlíky z válkou postižené Ukrajiny. Od vypuknutí války přišlo za 1,5 roku do PK přes 38 000 uprchlíků. V současné době jich v regionu pobývá kolem 30 tisíc, z toho je 1500 až 2000 ohrožených osob, které přes kraj čerpají státní podporu na ubytování. Plzeňský kraj však již na ubytování uprchlíků vydává nyní méně peněz, než tomu bylo v předchozích měsících. „Místo na 60 milionech, které jsme platili do června, jsme teď na 17 milionech,“ vyčíslil hejtman Rudolf Špoták s tím, že si PK drží také nejvyšší počet zaměstnaných běženců, tj. 15 000 až 16 000 běženců z celkového počtu 100 000, kteří jsou zaměstnáni v ČR.

Bezpečnostní rada také projednala vývoj dopravní nehodovosti se smrtelnými následky, stavu v oblasti vyrozumění a varování obyvatelstva Plzeňského kraje za mimořádných událostí, roční plán cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení kraje v příštím roce i finanční zabezpečení kraje na krizové situace.

V říjnu se Plzeňský kraj zúčastní taktického cvičení Zóna 2023, jehož tématem bude radiační nehoda v jaderné elektrárně Temelín. Všechny složky IZS také deklarovaly během jednání svoji připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Závěrem jednání tajemník bezpečnostní rady, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Radek Svoboda sumarizoval pomoc válkou postižené Ukrajině. „Plzeňský kraj se hned od počátku útoku Ruské federace na Ukrajinu zapojil do poskytování humanitární pomoci. V roce 2022 byly Plzeňským krajem poskytnuty Ukrajině dary v celkové hodnotě 5,6 milionu korun a dva sanitní vozy,“ konstatoval.

V rámci deklarace, kterou schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje dne 5. září 2022 o spolupráci kraje s ukrajinskou Ivano-Frankivskou oblastí, pokračoval kraj v poskytování humanitární pomoci i v roce 2023. V únoru 2023 byl Ivano-Frankivské oblasti zaslán dar 36 kusů Hahn & Sohn Benzínová elektrocentrála HGG11000E-E3 v celkové pořizovací ceně 945 165,- Kč. V srpnu 2023 bylo zasláno lékařské vybavení pro Ivano-Frankivskou regionální dětskou nemocnici a dary pro děti v azylových domech a sociálních zařízeních Ivano-Frankivské oblasti v celkové pořizovací ceně 1,5 milionu korun. Celkem v roce 2023 byla poskytnuta humanitární pomoc této vybrané oblasti na Ukrajině ve výši 2,5 milionu korun.

Galerie