Bezpečnostní rada schválila plán činnosti na příští rok

obrazek
14. prosince 2023 13:36, Ing. Radek Svoboda
V rámci jednání se také rozebíraly závěry ze cvičení krizového štábu s názvem ZÓNA 2023, které se uskutečnilo v závěru roku, a bylo zaměřeno na řešení mimořádné události související s případným šířením radioaktivity na území kraje. V souvislosti s tím hejtman kraje Rudolf Špoták konstatoval, že za období posledních tří let měly složky IZS a všichni další, kteří byli zapojeni do krize související s výskytem COVIDU a nyní s řešením migrační vlny z Ukrajiny, možnost ukázat, jak skvěle jsou na řešení těchto situací připraveni a že jsou schopni s vysokou profesionalitou operativně reagovat na vzniklé situace. „Za toto období bylo uskutečněno více než 120 jednání krizového štábu nebo jeho pracovních skupin, což dokazuje vysokou míru připravenosti,“ konstatoval R. Špoták. Zdůraznil také, že je potřeba opět všem, kteří zajišťují tuto připravenost a podílí se na řešení mimořádných událostí všeho druhu poděkovat.

Ředitel Krajského policejního ředitelství PK brig. gen. Mgr Petr Macháček informoval členy bezpečnostní rady o poklesu registrované trestné činnosti v Plzeňském kraji v meziročním srovnání 2022 a 2023. Upozornil však na nárůst násilné trestné činnosti s tím, že se policii ve velké míře tyto činy daří objasnit. Ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička pak v rámci bodu stavu připravenosti kraje na řešení mimořádných událostí upozornil, že byl v listopadu schválen projekt GŰRD 3, na jehož základě dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce s Českým červeným křížem (ČČK) a zvýšení možnosti zásahů na území Bavorska.

Dále bezpečnostní rada projednala plán kontrol prověřování krizové připravenosti a schválila plán činnosti na příští rok. Na závěr jednání se členové bezpečnostní rady seznámili s Memorandem o spolupráci Plzeňského kraje a města Plzeň na projektu bezpečnostně vzdělávacího centra. „Toto centrum, které už funguje např. v Karlových Varech pod názvem Svět záchranářů, by mělo významně přispět ke zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti veřejnosti na každodenní rizikové situace. Cílem projektu je vytvoření prostředí pro efektivní a systematickou spolupráci záchranářů, pedagogů a organizované veřejnosti v areálu, který by umožňoval realizaci specificky zaměřených vzdělávacích programů,“ zdůraznil hejtman R. Špoták.

U příležitosti 20. výročí založení Krajského vojenského velitelství Plzeň členové Bezpečností rady PK převzali z rukou plk. gšt. Ing. Milana Sklenáře, M. A., pamětní medaile jako připomínku tohoto aktu.

Galerie