Krizový plán Plzeňského kraje

21. prosince 2011 11:33, aktualizováno 05. května 2021 15:43, Ing. Radek Svoboda

Krizový plán je zpracován na základě § 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v souladu s usnesením BRS č. 295/2002, č. 79/2003. Obsah krizového plánu vychází z § 15 NV č. 462/2000

Krizový plán Plzeňského kraje byl dne 11. prosince 2020 schválen.

Obsah krizového plánu:

A. Základní část

 1. Charakteristika organizace krizového řízení
 2. Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení
 3. Přehled právnických osob, podnikajících fyzických osob a územních správních úřadů, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizového plánu *)
 4. Přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury *)

B. Operativní část

 1. Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení
 2. Plán nezbytných dodávek *)
 3. Způsob plnění regulačních opatření
 4. Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace a jejich řešení
 5. Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení

6. Přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení krizových situací

C. Pomocná část

 1. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení
 2. Zásady manipulace s krizovým plánem
 3. Geografické podklady *)
 4. Další dokumenty související s připravenosti na krizové situace a jejich řešením

*) - není součástí výpisu