Plán připravenosti Krajského úřadu Plzeňského kraje

31. března 2010 12:23, aktualizováno 17. března 2021 11:31, Ing. Radek Svoboda

OBSAH PLÁNU PŘIPRAVENOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

 

1. Základní část

a)   Organizace krizového řízení

b)   Přehled možných zdrojů rizik, analýzy ohrožení a jejich možný dopad na činnost KÚ PK

2. Operativní část

a)   Způsob zabezpečení akceschopnosti KÚ PK k zajištění činnosti úřadu

b)   Postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení Plzeňského kraje

c)   Plán evakuace budov KÚ PK

d)   Způsob plnění krizových opatření

e)   Způsob plnění regulačních opatření

f)   Plán nezbytných dodávek pro zabezpečení potřeb obyvatelstva *)

g)   Dílčí plán obrany

h) Pandemický Plán PK

3. Pomocná část

a)   Geografické podklady

b)   Zásady manipulace s plánem připravenosti

c)   Plán spojení

d)   Přehled IS používaných při řešení krizových stavů (Aplikace NSRK s KL, Aplikace Obnova, IS Argis, ASW Krizdata, IS Krizkom)

e)   Vzory a formuláře


 *) - není součástí výpisu

Soubory ke stažení