Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie

obrazek
14. února 2019 08:17, aktualizováno 08:18, Ing. Žaneta Dvořáková

Provozovatel nebo uživatel objektu, ve kterém došlo k závažné havárii, bezodkladně ohlásí vznik závažné havárie kromě jiného krajskému úřadu a zpracuje hlášení o vzniku závažné havárie, jež doručí krajskému úřadu. Náležitosti obsahu hlášení o vzniku závažné havárie a způsob jeho zpracování upravuje vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, v příloze č. 2.

Dále provozovatel objektu, ve kterém došlo k závažné havárii, zpracuje konečnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie, ve které uvede rovněž nápravná opatření ke zmírnění následků závažné havárie a preventivní opatření navrhovaná k zabránění jejímu opakování. Konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie se zpracovává vyplněním formuláře uvedeného v příloze č. 3  dle pokynů v příloze č. 4 a 5 vyhlášky č. 228/2015 Sb., která upravuje náležitosti obsahu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie a způsob jejího zpracování.

Soubory ke stažení