Jednání Krizového štábu Plzeňského kraje 12. února 2021

obrazek
15. února 2021 08:41, Bc. Jitka Fronková

Krizový štáb včetně zástupců Rady Plzeňského kraje projednal na svém jednání v pátek 12. 2. 2021 aktuální situaci vývoje epidemie v kraji a situaci ve zdravotnických zařízeních na území Plzeňského kraje.

Epidemiologická situace v PK a její predikce
V posledních 10 dnech dochází na území Plzeňského kraje k poměrně závažnému nárůstu pacientů s onemocněním COVID19 jak ve standardní, tak intenzivní péči. Tento nárůst v aktuálním týdnu (5-12. 2 .21) činí průměrně 10 pacientů/den; přírůstky hospitalizovaných mezi jednotlivými dny počátku týdne činily 20/den. Pravděpodobnou příčinou prudkého nárůstu může být vysoký záchyt tzv. britské mutace dosahující aktuálně zhruba 70 % vzorků vyšetřených ve FN Plzeň přístrojem Diana.

V intenzivní péči nedošlo k poklesu pacientů od „lednové – třetí“ vlny, a naopak pokračuje kontinuální nárůst. V důsledku této akcelerace bylo nutno přechodně odklonit primární příjmy ze Stodské nemocnice na ostatní zdravotnická zařízení v kraji a redistribuci pacientů z nemocnice Sušice. Redistribuce pacientů vyžadujících intenzivní péči probíhá kontinuálně. V důsledku aktuálního vývoje došlo k realizaci potenciálně posledních reprofilizacích v Mulačově nemocnici (standardní lůžka) a Fakultní nemocnici Plzeň (lůžka standard i intenzivní péče).

Z pohledu požadovaných kapacit bude dosaženo 99% požadované reprofilizované kapacity kraje ve standardních lůžkách bez jejího potenciálního navyšování v důsledku nedostatku personálních zdrojů. Vytvoření dalších lůžek intenzivní péče již není personálně možné (pro COV pacienty se bude jednat o cca 90 lůžek).

Pokud by docházelo k setrvalému nárůstu pacientů v oblasti aktuálním tempem (cca 10/den) lze očekávat naplnění této stropové kapacity lůžkové péče v horizontu následujících cca 5-7 dní. Další kapacity jsou již uvolnitelné pouze za drastických (a v kontextu situace v ostatních krajích momentálně neospravedlnitelných) omezení zdravotní péče poskytované pro nonCOVID nemocné, případně redistribucí mimo Plzeňský kraj.

Očkování a vakcíny:
Aktuální dodávky vakcín pro PK:

8. 2. 2021 Pfizer cca 3 000 dávek (2 975 dávek/ 5 dávek z jedné lahvičky)
9. 2. 2021 Moderna 500 dávek
Ostatní dodávky vakcín Pfizer a Moderna v tuto chvíli (k 12. 2. 2021) nemá kraj početně specifikován, ale předpokladem je začátkem března vyšší počet v dodávkách vakcín. Díky včasnému rozhodnutí neočkovat ve velkém první dávkou nemá kraj v tuto chvíli nedostatek druhých dávek pro již naočkované.

V Plzeňském kraji je podle oficiální databáze ISIN proočkováno 21 164 dávek. V populaci 80+ je naočkováno 5 194 osob, druhou dávkou pak je naočkováno 6 884 osob první prioritizované skupiny.


Nemocnost v PK (aktuální údaje dle zdroje KHS Plzeň):

počet potvrzených infekcí od začátku pandemie: 58 565
počet uzdravených od začátku pandemie: 50 441
počet tzv. neuzavřených případů (aktivních): 7 424
počet mrtvých od začátku pandemie: 700
Nárůst nákazy za týden je více než 4 000 osob, přičemž je reálně jasné, že skutečná čísla budou vyšší. Záchyt testovaných je zhruba 30 %. Záchyt britské mutace jen za týden je 76 % ze všech pozitivních vzorků v kraji. Plzeňský kraj disponuje neoficiálními testovacími sadami na detekci britské mutace, proto se lze skutečně domnívat, že čísla záchytu jsou reálná a odpovídající. Za poslední dva dny nejvíce nakažených eviduje Klatovsko a Plzeň-město. Celkově přibývá za poslední týden více než 700 osob C+ denně. Za čtvrtek 11. 2. 2021 to bylo 812, za pátek 12. 2. 2021 pak 849 osob. Roste také počet nemocných dětí ve věku 5-9 let.