Jednání Krizového štábu Plzeňského kraje 19. března 2021

obrazek
22. března 2021 20:20, Bc. Jitka Fronková
Jednání Krizového štábu Plzeňského kraje 19. března 2021 se zabývalo především epidemickou situací z hlediska nárůstu pozitivně testovaných osob, situací v nemocnicích, kde i nadále trvá závažný stav v intenzivní péči.

Klesající trend v nárůstu nových pozitivně testovaných osob zaznamenala Krajská hygienická stanice i v tomto týdnu. Podle jejího ředitele Michala Bartoše poklesl týdenní záchyt nových případů na 5 500 osob. V minulém týdnu byl záchyt více než 6 000, v předchozím pak 7 000 osob. Nejvážnější situace je na Klatovsku, osciluje také na Tachovsku. I nadále jsou hlášeny vysoké procentuální záchyty, a to 35 % z testovaných vzorků.

Aktuální situace v nemocnicích
Klesající trend hlásí také nemocnice v celém kraji. Ve srovnání s pondělkem tohoto týdne, kdy bylo hospitalizováno celkem 675 pacientů, k 19. březnu 2021 je to 613. Situace se podle krajského koordinátora lůžkové péče prof. Jana Beneše zlepšuje v oblasti standardních lůžek. V intenzivní péči však i nadále pracují nemocnice na hraně kapacit. K 19. březnu je 125 pacientů v intenzivní péči. Rezervy zhruba 100 lůžek jsou ve standardní péči, intenzivní lůžka byla k dispozici celkem 3, dlouhodobě je stav nula.

„I přes zdánlivé zlepšení nárůstu pozitivně testovaných nemůžeme předčasně hovořit o velkém zlepšení situace v kraji. Intenzivní péče i nadále pracuje na hranici kapacit, ale vzhledem ke klesajícímu počtu hospitalizovaných i nově nakažených očekáváme zlepšení ve výhledu jednoho týdne,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová a dodala: „To, že jsme kulminaci hospitalizovaných pacientů zvládli s minimálním počtem převozů mimo kraj, a to v jednotkách osob, je pouze díky perfektní práci týmu koordinátora lůžkové péče prof. Beneše. Jemu i všem dalším, kteří se podíleli na neuvěřitelné reprofilizaci lůžek pro covidové pacienty, lékařům i sestrám a všem dalším zdravotníkům bych ráda poděkovala.“

Očkování a dodávky vakcín
V tomto týdnu obdržel Plzeňský kraj 5 850 dávek vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Na příští týden je přislíbeno 8 190 dávek. Vakcína Moderna nebyla dodána. AstraZeneca, kterou dodává státem určený distributor, i v tomto týdnu bude mít zpoždění. „Opakovaně dochází ke zpoždění dodávek vakcíny AstraZeneca. Dodávka, která je tento týden mimořádně nízká, a to ve výši 500 dávek, bude místo v pátek dodána opět začátkem týdne. Praktičtí lékaři ji tak dostanou až v druhé polovině týdne k očkování,“ vysvětlil krajský koordinátor očkování Robin Šín. Tentokrát dokonce distributor nezaveze vakcínu praktickým lékařům do ordinací, ale dodá ji do distribučního centra, kde si každý praktik vyzvedne určenou dodávku sám.

Praktičtí lékaři byli zapojeni do očkování státem 1. března 2021. Očkují výhradně vakcínou AstraZeneca. Opakovaně dochází ke zpožděné distribuci a pacienti v ordinacích praktických lékařů musí být přeobjednáni na jiný termín očkování. „Velmi mne mrzí, že dodávky vakcíny AstraZeneca takto váznou, očkování jde velmi pomalu i přesto, že situace v Plzeňském kraji byla a stále je dlouhodobě vážná. Celá situace pak vrhá stín na práci krajského koordinátora, vedení Plzeňského kraje a konečně i na praktické lékaře, kteří se právem zlobí,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová.

V Plzeňském kraji se k očkování přihlásilo celkem 200 praktických lékařů. Podle přidělené dodávky vakcín jsou pak určeni daným klíčem ministerstva zdravotnictví k očkování. Zapojilo se dosud 30 lékařů, až bude dodáno 500 dávek vakcíny, zapojí se dalších 5 lékařů.

Celkem bylo v Plzeňském kraji vyočkováno 65 762 dávek. Druhou dávkou má očkování ukončeno 17 519 osob. V kategorii 80+ je celkem vyočkováno 20 816 dávek. Druhou dávku má v této kategorii 7 366 osob.

Školství
Určené školy pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury navštěvuje 383 dětí z 584 přihlášených. Zájem o tyto školy a školky se zvyšuje.

Ve čtvrtek 18. března 2021 vláda rozhodla o povinném testování zaměstnanců ve školách, které vykonávají péči o děti zaměstnanců vybraných povolání. Testování má být zajištěno do 23. března s tím, že od 30. března se pak zakazuje přítomnost na pracovišti netestované osobě. K účelu testování budou distribuovány již ministerstvem vnitra nakoupené antigenní testy. Testování se týká pouze zaměstnanců, nikoliv žáků.

V určených školách je 676 pracovníků, kterých by se testování týkalo. Testování bude probíhat poté, až kraj obdrží a následně rozveze na školy testovací sady.