Jednání Krizového štábu Plzeňského kraje 7. prosince 2020

obrazek
08. prosince 2020 09:03, Bc. Jitka Fronková
Na jednání Krizového štábu Plzeňského kraje byly shrnuty informace o lůžkových kapacitách v kraji, testování v zařízeních sociálních služeb a testování učitelů.

Informace od KHS
Dle sdělení ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) Michala Bartoše zvládají pracovníci trasovat kontakty a jsou schopni zajistit do 48 hodin informování osob, které přišly s pozitivní osobou do kontaktu. V tomto režimu jsou personálně připraveni zajistit fungování také o vánočních svátcích. KHS obnovila spolupráci s externisty a vyjednává s dalšími institucemi, které nabídly pomoc. KHS také úzce spolupracuje s policisty a v příštích dnech se plánuje společná preventivně-osvětová akce směrem k veřejnosti.

Lůžkové kapacity
Doc. Jan Beneš z FN Plzeň informoval o lůžkových kapacitách v kraji. V současné době je ve standardní péči 180 pacientů, v intenzivní péči 40 nemocných. Dle jeho sdělení počty hospitalizovaných stagnují. Opět se v nemocnicích rozběhla plánovaná operativa, tzn. návrat k elektivním výkonům.

Testování pedagogů
Dle sdělení KHS probíhá testování za standardních podmínek. Z dosavadních informací vyplývá, že není žádná negativní odezva z řad pedagogů. Školy obdržely informace o testování a o nutnosti se předem registrovat. Pedagogové mají možnost nechat se otestovat na vybraných místech v kraji (nemocnice nebo laboratoře), která jsou zveřejněná na krajském webu. Fungují také mobilní týmy, které při větším počtu přihlášených dojedou na místo a otestují pedagogy antigenním testem.

Testování v zařízeních sociálních služeb
Do 12. 12. 2020 stále probíhá testování pracovníků v zařízeních sociálních služeb. Od soboty jsou v těchto zařízeních za určitých podmínek umožněny návštěvy. (Podrobné informace ZDE.) Návštěvy v domovech o víkendu byly bez problémů.

Pomoc příslušníků policie
Příslušníci Policie ČR pomáhají nadále KHS s trasováním kontaktů. Ještě do poloviny prosince budou v nemocnicích ve Stodu a ve FN vypomáhat proškolení policisté.

Policie provádí pravidelné kontroly dodržování hygienických opatření. Jen o víkendu provedla více než 600 kontrol.