Krizové orgány

Bezpečnostní rada jednala o LZS i bezpečnostní situaci

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje zasedla v úterý 5. září ke svému dalšímu jednání, tentokrát v budově Věznice Plzeň. Hlavním tématem schůzky bylo projednání situace letecké záchranné služby v Plzni – Líních, seznámení se s hygienickou situací v kraji a průběhem integrace cizinců.

10. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje se tentokrát uskutečnilo v Horšově

Členové Bezpečnostní rady PK zhlédli cvičení odvodů vojáků a aktivních záloh

9. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Složky IZS jsou na mimořádné události připraveny

8. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Bezpečnostní rada kraje jednala na Krajském vojenském velitelství

7. jednání Bezpečnostní rady Plzeňského kraje

Členové bezpečnostní rady PK si prohlédli Záchrannou rotu HZS ČR ve Zbirohu