Krizový štáb: epidemie je na ústupu

obrazek
03. března 2022 17:54, Bc. Jitka Fronková
Nákaza koronavirem na území Plzeňského kraje podle hygieniků pomalu ustupuje. Denní počty záchytů se pohybují kolem 750 případů na 100 tisíc obyvatel a pozvolně klesá i počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. Podle ředitele KHS PK Michala Bartoše je denní záchyt pozitivních případů kolem jednoho tisíce, z toho jednu pětinu činí reinfekce. Trasování již hygiena ukončila.

„Aktuálně je v Plzeňském kraji počet hospitalizovaných pacientů 206, z toho je 190 umístěno na standardních lůžkách a 16 v intenzivní péči. Počet těžkých stavů a pacientů vyžadujících přijetí do intenzivní péče se setrvale pohybuje na hladině 10 % z celkového počtu. V naprosté většině nemocnic umožňuje aktuální stav návrat elektivního provozu v rozsahu 75-90%,“ informoval členy krizového štábu prof. Jan Beneš.

Situace v pobytových sociálních službách
Také v pobytových zařízeních sociálních služeb dochází k poklesu počtu pozitivních klientů (24) i zaměstnanců v karanténě, na OČR apod. (pouze 62 je pozitivních). Žádný problém není hlášen ani z terénních a ambulantních služeb ani ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zákaz návštěv je pomalu rozvolňován.

Testování ve školách skončilo
Ve školách se v současné době netestuje. „Nadále však platí, že dítě nebo žák vykazující příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. V případě příznaků je třeba nemocné oddělit od ostatních a kontaktovat zákonného zástupce,“ upozornila Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství a sportu s tím, že zbylé antigenní testy si školy ponechají pro případné využití. „Nadále platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu,“ dodala J. Havlíčková.

Povinné testování se nyní týká pouze žáků a studentů, kteří konají praxi u poskytovatele zdravotních služeb a poskytovatele sociálních služeb, testování nezajišťuje škola. Žádná škola v současné době nevyhlašuje mimořádné volno.

Očkování
Dochází k poklesu očkování. Celkem již bylo v Plzeňském kraji naočkováno více než 950 000 dávek, z toho téměř 373 tisíc dávek druhých a 222 tisíc dávek třetích. U dětí 5-11 let bylo vyočkováno 4209 prvních dávek a 1838 dávek druhých.
Možnost pro neregistrované zájemce zůstala zachována na EUC Klinice Plzeň. EUC Klinika bude také v rámci Plzeňského kraje základním očkovacím místem pro podání vakcíny NOVAVAX.


KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině)
Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták informoval členy krizového štábu o vzniku KACPU (Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině) k 28. 2. 2022 v bývalém obchodním centru PRIOR a o vzniku speciální Pracovní skupiny pro řešení problematiky související s válečným konfliktem na Ukrajině. Jejími členy jsou následující složky: Plzeňský kraj, HZS PK, KŘP PK, KVV Plzeň, ZZS PK, OAMP, Centrum pro integraci cizinců Plzeň, VZP a město Plzeň).

Toto centrum je plně v provozu od úterý 1. 3. 2022 od 19 hodin.

„Děkuji všem zúčastněným složkám, které v tomto asistenčním centru působí za práci a součinnost při jeho zřízení. Působí zde naráz několik úřadů tak, abychom mohli ukrajinským občanům postižených válečným konfliktem pomoci v jednom místě,“ prohlásil hejtman Rudolf Špoták.

V tomto zařízení jsou přítomni mj. i pracovníci VZP, kteří pro lidi, kteří zde dostanou doklady k pobytu v ČR a statut dočasné ochrany, obdrží i průkaz pojištěnce (platnost na 1 rok), který je opravňuje k získání stejné zdravotní péče, jako mají čeští občané. Jejich ošetření bude hrazeno ze zdravotního pojištění.

Další jednání Krizového štábu budou svolávána operativně.