Krizové řízení

Porada Krizového štábu Plzeňského kraje

07. března 2019 14:58, aktualizováno 08. března 2019 07:06,

Na Krajském úřadu Plzeňského kraje se ve středu 6. března 2019 konala porada Krizového štábu Plzeňského kraje. Hlavními body porady byly: Připravenost Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací, Pravděpodobnost výskytu povodní z jarního tání v Plzeňském kraji, Vyhodnocení cvičení ROZVADOV 2018 a Závěry ze cvičení AMOK, kdy policejní složky simulovaly napadení obchodního centra.
Spolu s hejtmanem Josefem Bernardem, který je předsedou Krizového štábu PK, se setkání zúčastnili také členové Bezpečností Rady Plzeňského kraje – náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová, ředitel Krajského úřadu PK Jiří Leščinský, ředitel Krajského ředitelství policie ČR Pavel Krákora, ředitel Hasičského záchranného sboru PK František Pavlas a ředitel Zdravotnické záchranné služby PK Pavel Hrdlička.
Přítomen byl také Richard Bílý z Krajské veterinární správy pro PK, který je společně s ředitelem Krajské hygienické stanice PK Přemyslem Tomašukem a s určenými vedoucími odborů KÚPK, členem stálé pracovní skupiny Krizového štábu PK.

popisek foto: (zleva) vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Radek Svoboda, hejtman Josef Bernard a jeho náměstkyně Marcela Krejsová


Video ze cvičení ROZVADOV 2018

Informace a krátké video z taktického cvičení IZS ROZVADOV 2018 zaměřeného na procvičení spolupráce složek IZS při mimořádné události s hromadným postižením osob v rámci přeshraniční spolupráce.

KRIZOVÝ PORTÁL Plzeňského kraje

KRIZOVÝ PORTÁL je specializovaný portál Plzeňského kraje pro KRIZOVÉ ŘÍZENÍ.

Krizové stavy

Přehled možných krizových stavů, které mohou být vyhlášeny v ČR

Přehled základní a ostatní související krizové legislativy

Legislativa vztahující se ke krizovému řízení