Když nejde internet

04. října 2010 Ing. Radek Svoboda

 

Pro případ, že po živelní nebo jiné pohromě nejde proud nebo není přístupný internet je potřebné mít vytištěný metodický list  a  tabulku odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího zabezpečení základních funkci v území postiženého živelní nebo jinou pohromou  dle Vyhlášky Ministerstva financí č.186/2002 sb.

 

Tabulka Přehled odhadu nákladů…

 

Metodický list