KRIZOVÝ PORTÁL Plzeňského kraje

obrazek
05. srpna 2013 09:10, aktualizováno 13. listopadu 2018 12:48, Ing. Radek Svoboda

KRIZOVÝ PORTÁL je specializovaný portál Plzeňského kraje pro KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. Obsahuje informace související s přípravou na řešení mimořádných událostí a krizových situací o činnostech ke zmírnění jejich následků a činnostech souvisejících s obnovou území.

Na hlavní straně Krizového portálu lze nalézt informace o aktuální situaci z hlediska výstrah ČHMÚ a dopravy.

Dále zde lze nalézt informace pro občany co dělat, když ..., informace o krizových orgánech a plánech k řešení krizových situací, informace k prevenci závažných havárií, k dotacím na obnovu území po pohromě,

Součástí portálu jsou i informace o projektu Bezpečný kraj a informace k válečným hrobům.