Krizové řízení

Porada Krizového štábu Plzeňského kraje

07. března 2019

Na Krajském úřadu Plzeňského kraje se ve středu 6. března 2019 konala porada Krizového štábu Plzeňského kraje. Hlavními body porady byly: Připravenost Plzeňského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací, Pravděpodobnost výskytu povodní z jarního tání v Plzeňském kraji, Vyhodnocení cvičení ROZVADOV 2018 a Závěry ze cvičení AMOK, kdy policejní složky simulovaly napadení obchodního centra.
Spolu s hejtmanem Josefem Bernardem, který je předsedou Krizového štábu PK, se setkání zúčastnili také členové Bezpečností Rady Plzeňského kraje – náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová, ředitel Krajského úřadu PK Jiří Leščinský, ředitel Krajského ředitelství policie ČR Pavel Krákora, ředitel Hasičského záchranného sboru PK František Pavlas a ředitel Zdravotnické záchranné služby PK Pavel Hrdlička.
Přítomen byl také Richard Bílý z Krajské veterinární správy pro PK, který je společně s ředitelem Krajské hygienické stanice PK Přemyslem Tomašukem a s určenými vedoucími odborů KÚPK, členem stálé pracovní skupiny Krizového štábu PK.

popisek foto: (zleva) vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení Radek Svoboda, hejtman Josef Bernard a jeho náměstkyně Marcela Krejsová

20. února 2019

Video ze cvičení ROZVADOV 2018

Informace a krátké video z taktického cvičení IZS ROZVADOV 2018 zaměřeného na procvičení spolupráce složek IZS při mimořádné události s hromadným postižením osob v rámci přeshraniční spolupráce.

15. ledna 2019

Tajemníci bezpečnostních rad se seznámili se zpracováním dílčích plánů obrany

Za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR se ve čtvrtek 10. 1. 2019 na Krajském úřadě Plzeňského kraje uskutečnila porada ke zpracování dílčích plánů obrany.

18. září 2007

Krizové stavy

Přehled možných krizových stavů, které mohou být vyhlášeny v ČR

18. září 2007

Přehled základní a ostatní související krizové legislativy

Legislativa vztahující se ke krizovému řízení