Představení dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti

obrazek
09. května 2019 09:27, aktualizováno 21. května 2019 14:23,

Cílem dotačního programu "Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti" je zlepšení bezpečnostní situace v Plzeňském kraji a s tím související prohloubení pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků Plzeňského kraje v místech, kde dochází k nárůstu narušování veřejného pořádku a bezpečnosti. Finanční prostředky mohou být poskytnuty na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území obce prostřednictvím:
•obecní policie, a to na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí zřizující obecní policii nebo zřízením vlastní obecní policie,
•bezpečnostní agentury,
•zřízení, rozšíření nebo rekonstrukce kamerového systému,
•dalších technických opatření zajišťujících bezpečnost v obcích,
•zpracování analýz k posílení veřejného pořádku a bezpečnosti v obcích.

„Finanční podpora tohoto programu je určena zejména na zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích, neslouží k ochraně budov či jiného majetku žadatele," upřesňuje hejtman Josef Bernard. „Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Plzeňského kraje na podporu tohoto dotačního programu je 10 milionů korun,“ doplnil hejtman.

Žadatelem může být obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do dvou tisíc. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronické aplikace eDotace do 31. 5. 2019. O poskytnutí dotace a její konečné výši rozhodne Zastupitelstvo Plzeňského kraje nejpozději do 31. 12. 2019.

Finanční podpora se poskytuje maximálně do výše 75 % celkových nákladů na realizaci projektu. Žádosti může být vyhověno pouze zčásti. Financovat z dotace lze maximálně 12 měsíců činnosti obecní policie nebo bezpečnostní agentury. Podporu lze poskytnout projektům zahájeným nejdříve 1. 1. 2019. Projekt musí být dokončen do 31. 12. 2020.

Finanční podpora musí být vyčerpána do 31. 12. 2020, může být čerpána i na výdaje předfinancované od 1. 1. 2019.

Po představení dotačního programu seznámil přítomné ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Pavel Krákora s novým programem Policie ČR, kde společně s policejní hlídkou je ve voze policista ze Slovenska, Polska, Rumunska či Bulharska. V Plzeňském kraji žije v současné době 35 tisíc cizinců, kteří do České republiky přišli za prací, což je ze všech krajů nejvyšší počet. Přes Plzeňský kraj zároveň probíhá největší tranzit migrantů.

Na závěr si mohli přítomní prohlédnout jedinečný technologický projekt Smart City Polygon realizovaný společnostmi OMEXOM GA Energo a E.ON Česká republika, jehož cílem je rozšíření informovanosti nejen o Smart city jako o technologiích, ale především jako o novém, odpovědném způsobu řízení infrastruktury ve městech a obcích, kde pro ně bylo připraveno představení některých technických řešení podporujících systém bezpečnosti a praktická ukázka vybraných systémů podporujících bezpečnost.

Autor článku: René Zeithaml