Důležité telefony, odkazy

19. září 2007 11:18, aktualizováno 30. listopadu 2018 09:05, Ing. Radek Svoboda

DŮLEŽITÉ TELEFONY

 

Tísňové linky:

150            Hasiči             

155            Zdravotníci     

158            Policie            

112            Jednotné evropské číslo tísňového volání         


Jak volat tísňovou linku

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní, a informujte:

  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených).
  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu).
  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, a místo, odkud voláte.
  • Buďte připraveni odpovídat na další dotazy operátora tísňové linky.

POZOR: Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů.

 

ODKAZY

Hasičský záchranný sbor ČR - www.mvcr.cz/hasici/

Stavy a průtoky na vodních tocích - www.pvl.cz  

Elektronický portál územních samospráv - www.epusa.cz

Ochrana obyvatelstva - www.ochranaobyvatel.cz

Záchranný kruh - http://www.zachranny-kruh.cz/