O aplikaci Obnova

04. října 2010 13:31, aktualizováno 07. února 2012 15:26, Ing. Radek Svoboda

 

Aplikace Obnova slouží ke shromažďování a sumarizaci dat dle zákona
č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou v platném znění, a vyhlášky Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu v platném znění. Jedná se o portálovou aplikaci přístupnou přes přihlašovací údaje na Portálu Plzeňského kraje, v části Krizové řízení.

Aplikace Obnova se prioritně používá pro stanovení odhadu škod, došlo-li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí, na jejímž základě byl vyhlášen „stav nebezpečí“ nebo „nouzový stav.

Zároveň se aplikace Obnova může použít i pro stanovení odhadu škod došlo-li k narušení základních funkcí území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí a na území Plzeňského kraje nebyl vyhlášen žádný krizový stav.  

 

K přihlášení do aplikace použijete přístupové jméno do ePUSA (např.: daskabaty@kr-plzensky) a heslo (např.: nsp123).

 

Související zákony a metodické pomůcky

 

Zákon č. 12/2002 Sb. dle novelizace zákonem č. 347/2005 Sb.

 

Vyhlášky Ministerstva financí č.186/2002 sb.

  

Metodika Ministerstva financí určená krajům pro stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu lesa a lesního hospodářství