Ochrana obyvatelstva

19. září 2007 12:33, aktualizováno 12. listopadu 2018 16:30, Ing. Radek Svoboda

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz. Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949).

Konkrétní informace k ochraně obyvatelstva lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky - viz odkaz níže.

 

Odkaz: http://www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx

nebo adresa: www.ochranaobyvatel.cz