Co dělat, když...

19. září 2007

Důležité telefony, odkazy

Informace o důležitých telefonech a způsobu volání na tísňovou linku

19. září 2007

Když zazní siréna

Co dělat když slyšíte houkat sirénu

12. listopadu 2018

Obecné zásady

Obecné zásady chování při ohrožení

18. září 2007

Příručka - "Manuál základní laické první pomoci"

Informace k poskytování první pomoci

07. dubna 2006

Co dělat v případě evakuace

Co si vzít s sebou když je potřeba se evakuovat