Co dělat, když...

Nález podezřelého zavazadla

Jak se zachovat když najdete podezřelé zavazadlo

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení

Důležité telefony, odkazy

Informace o důležitých telefonech a způsobu volání na tísňovou linku