Co dělat, když...

19. září 2007

Co dělat po povodni

Jak si poradit když opadne voda při povodni

12. listopadu 2018

Nález podezřelého zavazadla

Jak se zachovat když najdete podezřelé zavazadlo

19. září 2007

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení