Obecné zásady

obrazek
12. listopadu 2018 12:41, aktualizováno 15. listopadu 2018 08:45, Ing. Radek Svoboda
Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící či jinak postižené osoby.

Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem. 

Chraňte lidské zdraví a život, záchrana majetku je až na druhém místě.

Poslouchejte pokyny pracovníků záchranných složek.